Wady stóp

Wady stóp to różnego rodzaju nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu stóp. Mogą one obejmować problemy związane z kośćmi, mięśniami, ścięgnami lub więzadłami.

Do najczęstszych wad stóp zaliczamy:

  • płaskostopie – brak lub niedostateczne uwypuklenie podłużne stopy, co prowadzi do obciążenia innych części stopy;
  • koślawość stóp – skrzywienie stopy na zewnątrz, co powoduje przeciążenie stawu skokowego i palców;
  • szpotawość stóp – skrzywienie stopy do wewnątrz, co powoduje przeciążenie stawu kolanowego i biodrowego;
  • paluch koślawy – skrzywienie palucha w stronę pozostałych palców, co powoduje ból i trudności z chodzeniem;
  • paluch sztywny – ograniczona ruchomość palucha, co powoduje trudności z chodzeniem i bóle.

Wady stóp mogą powodować ból, trudności z chodzeniem, a także wpływać na postawę ciała i prowadzić do powstawania innych problemów zdrowotnych. Leczenie wad stóp może obejmować stosowanie wkładek ortopedycznych, ćwiczenia fizjoterapeutyczne, masaż, a w niektórych przypadkach konieczna może być operacja. W przypadku podejrzenia wad stóp, zaleca się skonsultowanie z lekarzem ortopedą lub fizjoterapeutą.