Terapia oddechowa

Terapia oddechowa to technika skupiająca się na poprawie funkcji płuc i efektywności oddychania. Stosowana jest w wielu schorzeniach, takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma, mukowiscydoza czy też po urazach klatki piersiowej. Obejmuje techniki czyszczenia dróg oddechowych, ćwiczenia oddechowe, uczenie prawidłowych wzorców oddychania, oraz w niektórych przypadkach, stosowanie leków wziewnych czy sprzętu wspomagającego oddychanie.