NDT-Bobath

NDT-Bobath to terapia neurologiczna, która została opracowana przez Katarzynę i Bertę Bobath. Jest to metoda terapeutyczna stosowana w leczeniu dzieci i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak mózgowe porażenie dziecięce, udar mózgu, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane i inne choroby neurologiczne.

Metoda NDT-Bobath opiera się na badaniu ruchów ciała pacjenta i nauczeniu go jak skutecznie wykonywać ruchy, które są trudne lub niemożliwe ze względu na chorobę neurologiczną. Terapia ta skupia się na wykorzystaniu naturalnych ruchów i funkcji ciała, aby pomóc pacjentowi osiągnąć najwyższą możliwą jakość życia.