Asymetria u niemowląt

Asymetria u niemowląt  jest zaburzeniem polegającym na nierówności między dwoma stronami ciała dziecka, co może prowadzić do różnych problemów rozwojowych. Wpływa to na różnorodne aspekty rozwoju dziecka, takie jak ruchowość, percepcja przestrzenna czy koordynacja ruchowa.